Relacja z warsztatu Diversity Icebreaker ® we Wrocławiu

15 maja we Wrocławiu Monika Chutnik z ETTA poprowadziła jeden z pierwszych warsztatów w Polsce prezentujący nowe narzędzie DI, od lat stosowane w pracy w różnorodnych zespołach przez firmy i organizacje na świecie.

Diversity Icebreaker® to pochodzące ze Skandynawii narzędzie o szerokim zastosowaniu w rozwijaniu komunikacji w różnorodnych grupach, m.in. inicjowania pracy w nowych zespołach, budowania zespołu, zarządzania projektem, komunikacji i rozwiązywanie konfliktów, treningu międzykulturowego i zarządzania różnorodnością.

Etap I – wypełnianie kwestionariusza

Poznajemy swój preferencyjny kolor: czerwony, niebieski, zielony.

Pierwszy etap warsztatu – uczestnicy wypełniali kwestionariusz mierzący preferencje dla komunikacji, interakcji i różnych stylów rozwiązywania problemów. Następnie według „koloru” przeważającego w wynikach zostają podzieleni na trzy grupy: niebieskich (zorientowanych na zadania), czerwonych (zorientowani na relacje) i zielonych (zorientowani na zmianę).

Etap II – praca w grupach

Dowiadujemy się, jakie są charakterystyczne cechy dla osób z preferencją danego koloru, dyskutujemy o zaletach i wadach charakterystycznych dla osób z twojej grupy.

Kolejny i najdłuższy, najbardziej dynamiczny i najciekawszy etap to praca w grupach, kiedy to uczestnicy dyskutują i określają wspólne dla nich znaczenie cech charakterystycznych dla przedstawicieli poszczególnych kolorów. Każda z grup pracuje w swoim i charakterystycznym dla siebie własnym tempie i stylu : -).

Etap III – prezentacja wyników i wspólna dyskusja

W trakcie otwartej dyskusji dowiadujemy się jak przedstawiciele grup  postrzegają osoby z przewagą innego koloru.

Grupa „niebieskich”

Przedstawicielki „niebieskich” dokładnie i konkretnie omawiają cechy charakterystyczne dla ich grupy, następnie przedstawiają rzetelną i racjonalną analizę cech charakterystycznych dla osób z grupy „zielonych”.

 Grupa „czerwonych”

Reprezentantki „czerwonych” z entuzjazmem opowiadają jak widzą sami siebie, a na  drugim zdjęciu z zaangażowaniem dzielą się spostrzeżeniami na temat przedstawicieli „zielonych”.

Grupa „zielonych”

Przedstawiciele grupy ”zielonych” energicznie i z wyobraźnią prezentują jak postrzegają niebieskich, a następnie przedstawiają kreatywną charakterystykę, a raczej wizję, swojej grupy.

Moderacja

W trakcie wszystkich etapów warsztatu Monika Chutnik  z ETTA moderowała pracę grup, tak, żeby uczestnicy jak najwięcej dowiedzieli się o sobie, innych uczestnikach, możliwości narzędzia oraz poznali mechanizmy DI.

W ostatniej sesji trenerka wspólnie z uczestnikami zastanawia się jak można efektywnie współpracować z przedstawicielami odmiennych stylów komunikacji.

Uczestnicy otrzymali też kilka rad jak usprawnić komunikację z osobami preferującymi inny styl komunikacji.

Gdy chcesz przekonać do swojego pomysłu:

  • „niebieskiego” bądź realistą – posługuj się przykładami, faktami, liczbami i racjonalnymi argumentami.
  • „czerwonego” postaw na dobra atmosferę, bądź entuzjastyczny i osobiście zaangażowany.
  • „zielonego” poszukuj nowych pomysłów i bądź gotowy na zaskakujące rozwiązania.

Oczywiście trzy kolory pokazują jedynie preferencje, a nie osobiste kompetencje. Przewaga cech charakterystycznych dla jednego z kolorów nie powinna być użyta w celu kategoryzacji, gdyż byłoby to ograniczające.  Każda osoba posiada preferencje w zakresie wszystkich kolorów, jednak są one rozwinięte u rożnych osób w innym stopniu i można zaobserwować przewagę pewnych cech.

Serdecznie dziękujemy za udział w warsztacie. Życzymy efektywnego korzystania w praktyce z wiedzy o różnicach w stylach komunikacji! Zapraszamy również na relację filmową z warsztatów.

* Dodatkowe informacje *

Czym jest Diversity Icebreaker?

Narzędzie Diversity Icebreaker® (DI) jest oparte na kwestionariuszu mierzącym preferencje dla komunikacji, interakcji i różnych stylów rozwiązywania problemów. Uczestnicy szkolenia najpierw rozwiązują kwestionariusz, który dzieli ich na trzy grupy: Niebieską (zorientowani na zadania), Czerwoną (zorientowani na relacje) i Zieloną (zorientowani na zmianę). Następnie, podczas pracy w  grupach, uczestnicy określają wspólne dla nich znaczenie poszczególnych kolorów i przy pomocy trenera uczą się je stosować w konkretnym kontekście organizacji.

Formuła kładzie nacisk na zaangażowanie uczestników w dialog i proces konstrukcji kategorii społecznych, poprzez dużą dynamikę umożliwia szybkie nawiązywanie relacji, wymianę opinii. Dzięki czemu DI skutecznie usprawnia komunikację w grupie, podnosi samoświadomość oraz akceptację różnorodności, co przekłada się na usprawnienie komunikacji i współpracy w różnorodnych grupach oraz zwiększoną kreatywność i efektywność pracy. Metoda jest intuicyjnie rozumiana przez uczestników i naukowo udokumentowana

Diversity Icebreaker® posiada szerokie zastosowanie w polepszaniu komunikacji i budowaniu porozumienia w różnorodnym zespole, służy m.in.:

• Usprawnianiu komunikacji • Rozwijaniu zespołu • Poprawie jakości interakcji • Tworzeniu grup projektowych • Rozwijaniu samoświadomości • Nawiązywania dialogu w grupie • Rozwiązywania konfliktów • Wspólnej refleksji • Wprowadzania kultury różnorodności • Integracji grup

Narzędzie dostępne jest w 19 wersjach językowych i od wielu lat z powodzeniem stosowanym przez międzynarodowe firmy i organizacje, m.in.: Danske Bank, Det Norske Veritas, ING Group, Maersk, Grupo Santander, Siemens, Skanska, Statkraft, Statoil i wiele innych.

Więcej informacji o możliwościach zastosowania narzędzia znajdą Państwo na blogu  ETTA  i na Diversity Icebreaker.pl