Współpraca i komunikacja międzykulturowa

Współpraca w międzykulturowym zespole

Praca w międzynarodowym, zróżnicowanym kulturowo zespole wymaga zdobycia nowych kompetencji – zrozumienia jak kultura wpływa na nasz styl pracy, komunikację, podejście do czasu czy hierarchii w zespole. Tego właśnie uczymy na szkoleniach ETTA od kilkunastu lat.

Dla kogo jest to szkolenie?

Dla specjalistów, Team Liderów, menedżerów, którzy pracują w międzynarodowych zespołach i chcą podnieść swoje kompetencje międzykulturowe.

Skonsultuj szkolenie

  Cele / Czego nauczysz się na wirtualnym warsztacie
  • budować relacje i zaufanie z osobami wywodzącymi się z różnych kultur,
  • rozumieć różnice w podejściu do komunikacji i dostosowywać swoje komunikaty do kultury odbiorcy, 
  • jak podejście do czasu przekłada się na codzienną pracę i zarządzanie projektami,
  • przyjmować i udzielać feedback, uwzględniając preferencje osób z różnych kultur.
  Zalety wirtualnych warsztatów
  • gwarancja interaktywnego uczestnictwa w szkoleniu z wykorzystaniem narzędzi angażowania uczestników,
  • półdniowe warsztaty umożliwiają elastyczną organizację dnia pracy,
  • budowanie relacji ze zdalnymi współpracownikami poprzez wspólne uczestnictwo w szkoleniu,
  • możliwość uczestniczenia w warsztacie z dowolnego miejsca, wystarczy dostęp do komputera.

  Program wirtualnych warsztatów

  Moduł I

  Międzykulturowy zespół

  • Kultura – jak wpływa na współpracę w zespole?
  • Stereotypy i uprzedzenia – skąd się biorą i jak mogą wpływać na moje podejście do kolegów?
  • Kultura jako góra lodowa – przekonania i wartości a zachowania. Jak przyjąć nieoceniającą postawę?
  • Odkrywanie tego, co nas łączy, jako sposób na rozwijanie współpracy międzykulturowej
  • Pierwsze wrażenie – jak je budować w międzykulturowym zespole?
  • Sposoby budowania relacji i zaufania w różnych kulturach
  • Kokosy i brzoskwinie, kultury zaufania i nieufności – jak zrozumieć i pracować z podejściem współpracowników do budowania relacji
  • Wprowadzenie do wymiarów kultury jako sposobu na zrozumienie różnic międzykulturowych

  Moduł II

  Efektywny członek międzykulturowego zespołu

  • Punktualność, czy elastyczność – jakie podejście do czasu jest oczekiwane w wybranych kulturach
  • Dystans władzy – podejście do hierarchii w różnych kulturach
  • Jak najlepiej postępować ze swoim szefem?
  • Co jest uznawane za “dobrze wykonaną pracę” w różnych kulturach?
  • E-maile, rozmowy, słowo pisane – na czym opierać naszą komunikację
  • Kulturowe wymiary komunikacji: bezpośredni i pośredni feedback, asertywność, podejście do konfliktu – przykłady z różnych kultur
  • Mój styl komunikacji vs. style współpracowników z innych kultur – wysoki i niski kontekst
  • Jak mówić, by zostać wysłuchanym – preferowane sposoby prezentowania rozwiązań w różnych kulturach

  Harmonogram wirtualnych warsztatów

  Diagnoza i prework
  • wywiad ze sponsorem projektu
  • diagnoza potrzeb uczestniczek i uczestników (ankieta i rozmowy)
  • prework dla uczestniczek i uczestników (materiał do obejrzenia, przeczytania, przesłuchania)
  Wirtualne warsztaty
  • czas trwania szkolenia: 2 warsztaty po 3,5 h
  • interaktywne metody pracy: dyskusje, czat, wirtualne tablice, ankiety, filmiki, case study, praca w podgrupach, narzędzia zewnętrzne (Mentimeter, Miro, Funretro)
  • wielkość grupy: do 12 osób
  Podsumowanie i follow up
  • materiały szkoleniowe dla uczestniczek i uczestników
  • dostęp do bazy wiedzy ETTA
  • rozmowa podsumowująca ze sponsorem projektu