Współpraca i komunikacja międzykulturowa

Trening relokacyjny dla ekspatów

Trening relokacyjny to specjalne szkolenie międzykulturowe skierowane do ekspatów. Jego celem jest poznanie podobieństw i różnic kulturowych w biznesie i w życiu prywatnym. Dzięki temu zminimalizujesz szok kulturowy i szybciej staniesz na nogi w nowym kraju.

Dla kogo jest to szkolenie?

Dla ekspatów, którzy obejmują rolę w nowym kraju i chcą się do niej przygotować w kontekście biznesowym i osobistym.

Skonsultuj szkolenie

  Cele / Czego nauczysz się na wirtualnym warsztacie
  • interpretować reguły rządzące życiem codziennym kraju docelowego, co ułatwi Ci adaptację w nowym miejscu,
  • zasad nawiązywania kontaktów i budowania relacji w nowym zespole,
  • rozumieć kluczowe różnice kulturowe oraz przygotujesz się na sytuacje, które mogą Cię dziwić lub irytować,
  • zaplanujesz działania wspierające adaptację i minimalizujące szok kulturowy.
  Zalety wirtualnych warsztatów
  • gwarancja interaktywnego uczestnictwa w szkoleniu z wykorzystaniem narzędzi angażowania uczestników,
  • półdniowe warsztaty umożliwiają elastyczną organizację dnia pracy,
  • budowanie relacji ze zdalnymi współpracownikami poprzez wspólne uczestnictwo w szkoleniu,
  • możliwość uczestniczenia w warsztacie z dowolnego miejsca, wystarczy dostęp do komputera.

  Program wirtualnych warsztatów

  Moduł I

  Psychologiczne aspekty relokacji

  • Funkcjonowanie w środowisku wielokulturowym
  • Jakie są moje doświadczenia w kontakcie z daną nacją?
  • Koncepcja kultury jako „góry lodowej”
  • Czym jest szok kulturowy i jak nim zarządzać
  • Ogólna charakterystyka danego kraju
  • Porównanie kluczowych różnic kulturowych między krajem pochodzenia a krajem docelowym na wymiarach kultury
  • W jaki sposób budować zaufanie w pracy i życiu prywatnym
  • Ekspresyjność, hierarchiczność, podejście do czasu, relacje vs. zadania

  Moduł II

  Życie w nowym kraju – obszar zawodowy i osobisty

  • Jak i o czym rozmawia się i komunikuje w kraju docelowym?
  • Jaki jest mój styl komunikacji i jak mogę się dopasować do nowych zwyczajów?
  • Potencjalnie trudne obszary we współpracy z osobami z danej nacji
  • Jak rozwiązuje się konflikty w danej kulturze
  • Jak nawiązywać relacje i znajomości
  • Życie codzienne: zakupy, transport, formalności
  • Zasady współżycia w społeczeństwie, normy i wartości
  • Indywidualny plan działań na czas relokacji

  Harmonogram wirtualnych warsztatów

  Diagnoza i prework
  • wywiad ze sponsorem projektu
  • diagnoza potrzeb uczestniczek i uczestników (ankieta i rozmowy)
  • prework dla uczestniczek i uczestników (materiał do obejrzenia, przeczytania, przesłuchania)
  Wirtualne warsztaty
  • czas trwania szkolenia: 2 warsztaty po 3,5 h
  • interaktywne metody pracy: dyskusje, czat, wirtualne tablice, ankiety, filmiki, case study, praca w podgrupach, narzędzia zewnętrzne (Mentimeter, Miro, Funretro)
  • wielkość grupy: do 12 osób
  Podsumowanie i follow up
  • materiały szkoleniowe dla uczestniczek i uczestników
  • dostęp do bazy wiedzy ETTA
  • rozmowa podsumowująca ze sponsorem projektu