Współpraca i komunikacja międzykulturowa

Efektywna współpraca z Hindusami, Niemcami, Francuzami… i innymi kulturami

Szkolenie dotyczące kultury Twojego partnera biznesowego pozwoli Ci zarządzać zadaniami tak, aby otrzymywać je w wyznaczonym przez siebie terminie, i rozumieć, jak zbudować długofalową relację z osobami z innych kultur. W ETTA zamówisz szkolenie o kulturze każdego kraju.

Dla kogo jest to szkolenie?

Dla menedżerów, członków zespołu pracującego na dany kraj oraz specjalistów współpracujących projektowo z osobami  z Indii, Niemiec, Francji i innych krajów.

Skonsultuj szkolenie

  Cele / Czego nauczysz się na wirtualnym warsztacie
  • jakie wartości rządzące światem Twojego partnera biznesowego oraz interpretować jego zachowania,
  • skąd biorą się niezrozumiałe dla Ciebie zachowania i jak sobie z nimi radzić,
  • jak znajomość wymiarów kultury przekłada się na bardziej efektywną komunikację i współpracę,
  • ustalać i egzekwować zasady usprawniające realizację wspólnych międzynarodowych projektów.
  Zalety wirtualnych warsztatów
  • gwarancja interaktywnego uczestnictwa w szkoleniu z wykorzystaniem narzędzi angażowania uczestników,
  • półdniowe warsztaty umożliwiają elastyczną organizację dnia pracy,
  • budowanie relacji ze zdalnymi współpracownikami poprzez wspólne uczestnictwo w szkoleniu,
  • możliwość uczestniczenia w warsztacie z dowolnego miejsca, wystarczy dostęp do komputera.

  Program wirtualnych warsztatów

  Moduł I

  Poznajemy lepiej Hindusów / Niemców/ Francuzów…

  • Czym jest kultura? Jak wpływa na nasze zachowanie?
  • Wzajemne stereotypy – co myślimy o sobie wzajemnie?
  • Ogólne informacje o Indiach / Niemcach / Francji etc.- ludzie, religia, historia
  • Wartości szczególnie istotne w danej kulturze – jak przejawiają się we współpracy
  • Kokosy i brzoskwinie – w jaki sposób zaufanie budują Hindusi / Niemcy / Francuzi etc.
  • Jak wywrzeć i utrzymać dobre pierwsze wrażenie na partnerze z Indii / Niemiec / Francji etc.
  • Wymiary kultury i ich przełożenie na biznes
  • Różnice i podobieństwa pomiędzy wybranymi krajami – zobacz gdzie jest nam bliżej, a gdzie dalej do siebie

  Moduł II

  Współpraca i komunikacja z Hindusami / Niemcami / Francuzami…

  • Zorientowanie na relacje i na zadania – o czym powinnyśmy pamiętać, aby nie “spalić” dobrych relacji
  • Podejście do czasu w wybranych kulturach – sztywna agenda czy elastyczny kalendarz
  • Dystans władzy i oczekiwania wobec szefa
  • Jak rozumiana jest “dobra komunikacja” w danej kulturze
  • Kulturowe wymiary komunikacji: bezpośredni i pośredni feedback, asertywność, podejście do konfliktu
  • Typowe trudne sytuacje we współpracy z Hindusami / Niemcami / Francuzami – z czego wynikają i jak nimi zarządzać?
  • Jak mówić, by zostać wysłuchanym – preferowane sposoby prezentowania rozwiązań i prowadzenia spotkań
  • Doskonalenie kompetencji międzykulturowej – plan rozwoju

  Harmonogram wirtualnych warsztatów

  Diagnoza i prework
  • wywiad ze sponsorem projektu
  • diagnoza potrzeb uczestniczek i uczestników (ankieta i rozmowy)
  • prework dla uczestniczek i uczestników (materiał do obejrzenia, przeczytania, przesłuchania)
  Wirtualne warsztaty
  • czas trwania szkolenia: 2 warsztaty po 3,5 h
  • interaktywne metody pracy: dyskusje, czat, wirtualne tablice, ankiety, filmiki, case study, praca w podgrupach, narzędzia zewnętrzne (Mentimeter, Miro, Funretro)
  • wielkość grupy: do 12 osób
  Podsumowanie i follow up
  • materiały szkoleniowe dla uczestniczek i uczestników
  • dostęp do bazy wiedzy ETTA
  • rozmowa podsumowująca ze sponsorem projektu