WEBINAR: Zarządzanie wirtualnym zespołem. Nawyki skutecznego lidera

49.00 

Nagranie webinaru Zarządzanie wirtualnym zespołem. Nawyki skutecznego lidera, który odbył się na żywo 23 lipca 2020 r. i był prowadzony przez Monikę Chutnik.

Webinar skierowany jest do menedżerów i Team Liderów międzynarodowych zespołów oraz osób pracujących w rozproszonych zespołach z zagranicznymi partnerami. Oprócz treści merytorycznych na końcu nagrania znajdziesz sesję pytań i odpowiedzi.

Kupując webinar otrzymujesz bezterminowy dostęp do nagrania, prezentację oraz notatkę graficzną.


Czego dowiesz się po obejrzeniu webinaru?

?  Nawyk dawania feedbacku
?  Wirtualne zarządzanie – stawianie celów
?  Jak działają nawyki, jak je projektować?
?  Jakie nawyki powinien sobie wyrobić Lider wirtualnego zespołu?

 


Webinar przeprowadziła Monika Chutnik, która mówi o sobie – Pomagam ludziom, zespołom i organizacjom rozwijać swoje kompetencje zarządzania i współpracy tak, by lepiej radzili sobie w wirtualnym środowisku biznesu. Moje obszary pracy to rozwój mądrych liderów, międzykulturowe zarządzanie, wirtualna międzynarodowa współpraca na co dzień.


 

Opis