WEBINAR Jak rozmawiać o emocjach w wirtualnym zespole

49.00 

Nagranie webinaru Jak rozmawiać o emocjach w wirtualnym zespole, który 28 kwietnia 2021 r. poprowadziła Monika Chutnik.

 

Webinar skierowany jest do menedżerów i Team Liderów wirtualnych zespołów oraz osób pracujących w rozproszonych zespołach w Polsce i za granicą.

 

Kupując webinar otrzymujesz bezterminowy dostęp do nagrania, prezentację oraz notatkę graficzną.

 


Czego dowiesz się po obejrzeniu webinaru?

❤ Jak inteligencja emocjonalna przekłada się na pracę menedżera?
? Jakie emocje spotykamy najczęściej?
? W jakich sytuacjach w pracy pojawiają się emocje?
? Jak pracować z emocjami w wirtualnym zespole? Kiedy, z kim, na jakim forum, jak często?
? Dobre i złe praktyki w rozmowach o emocjach.

 

Opinie uczestniczek:

“To co dla mnie jest najbardziej przydatne to procedura WAIT i planowanie spotkań 1:1 z pracownikami.”  Edyta, HR Business Partner

 

“Webinar uzmysłowił mi to, że nie można zapominać o emocjach w pracy menadżera i trzeba nauczyć się o nich rozmawiać.” Agnieszka, Adiunkt

 

Emocje są super, im większa samoświadomość tym lepiej sobie z nimi radzimy. Dzięki temu możemy włączyć tryb “”wczesnego reagowania”.”  Monika, Specjalista HR

 


Webinar prowadziła Monika Chutnik, która mówi o sobie: Pomagam ludziom, zespołom i organizacjom rozwijać swoje kompetencje zarządzania i współpracy tak, by lepiej radzili sobie w wirtualnym środowisku biznesu. Moje obszary pracy to rozwój mądrych liderów, międzykulturowe zarządzanie, wirtualna międzynarodowa współpraca na co dzień.

Opis

WEBINAR Jak rozmawiać o emocjach w wirtualnym zespole

Webinar skierowany jest do menedżerów i Team Liderów wirtualnych zespołów oraz osób pracujących w rozproszonych zespołach w Polsce i za granicą.

 

? CEL WEBINARU
Poznanie sposobów na pracę z emocjami w wirtualnym zespole.

Czego dowiesz się po obejrzeniu webinaru?

 

❤ Jak inteligencja emocjonalna przekłada się na pracę menedżera?
? Jakie emocje spotykamy najczęściej?
? W jakich sytuacjach w pracy pojawiają się emocje?
? Jak pracować z emocjami w wirtualnym zespole? Kiedy, z kim, na jakim forum, jak często?
? Dobre i złe praktyki w rozmowach o emocjach.
Kto prowadzi webinar?

Monika Chutnik, która mówi o sobie: Pomagam ludziom, zespołom i organizacjom rozwijać swoje kompetencje zarządzania i współpracy tak, by lepiej radzili sobie w wirtualnym środowisku biznesu. Moje obszary pracy to rozwój mądrych liderów, międzykulturowe zarządzanie, wirtualna międzynarodowa współpraca na co dzień.