Human-Centred Leadership

Mocne strony zespołu – talenty Gallupa

Czy warto koncentrować się raczej na swoich słabościach, czy mocnych stronach? Instytut Gallupa propaguje podejście oparte na talentach, które możemy rozwijać w mocne strony. Koncentrując się na tym co mocne w nas samych i w zespole, możemy wydobyć pełny potencjał. Z ekspertami ETTA zrozumiesz pełny potencjał swojego zespołu!

Dla kogo jest to szkolenie?

Dla liderów i menadżerów, którzy chcą zrozumieć i rozwijać potencjał własny i zespołu, a także dla osób pracujących w ramach jednego zespołu.

Skonsultuj szkolenie

  Cele / Czego nauczysz się na wirtualnym warsztacie
  • poznasz swoje najmocniejsze talenty i dowiesz się, jaki potencjał za nimi stoi,
  • zrozumiesz możliwe zalety swoich talentów, ale także napięcia, które mogą się pojawiać w kontaktach z osobami o innych talentach,
  • dowiesz się, jak konkretnie pracować z talentami, aby rozwijać je w silne strony,
  • poznasz konkretne sposoby rozwijania potencjału zespołu na podstawie zidentyfikowanych w nim talentów.
  Zalety wirtualnych warsztatów
  • gwarancja interaktywnego uczestnictwa w szkoleniu z wykorzystaniem narzędzi angażowania uczestników,
  • półdniowe warsztaty umożliwiają elastyczną organizację dnia pracy,
  • budowanie relacji ze zdalnymi współpracownikami poprzez wspólne uczestnictwo w szkoleniu,
  • możliwość uczestniczenia w warsztacie z dowolnego miejsca, wystarczy dostęp do komputera.

  Program wirtualnych warsztatów

  Moduł I

  Talenty – czym są?

  • Podejście pozytywne w psychologii – dlaczego może być skuteczne?
  • Czym są talenty i w jaki sposób różnią się od silnych stron, oraz jak przekuwać talenty w silne strony
  • Badania na temat talentów i pozytywnego podejścia do potencjału
  • Domeny talentowe – co oznaczają w praktyce?
  • Silne strony i „ślepe punkty” – jak rozumieć swoje talenty
  • Moje indywidualne talenty – jak rozumieć ich sekwencję?
  • Dojrzały a niedojrzały talent – czym się różnią? Jak pracować nad dojrzałością talentów?
  • Talent nr 1 – co oznacza? Przegląd wybranych talentów

  Moduł II

  Potencjał naszego zespołu

  • Kolejne talenty w naszym zespole – co oznaczają? Jak można je rozwijać
  • Mapa zespołu – przegląd domen talentowych i najczęściej występujących talentów
  • Napięcia między talentami – jak lepiej zrozumieć trudne sytuacje w zespole?
  • Partnerstwa talentów – budowanie współpracy i koalicji na podstawie znajomości talentów
  • Jak możemy wykorzystać świadomość naszych talentów we współpracy z interesariuszami naszego zespołu?
  • Rozwijanie potencjału zespołu – o co powinniśmy zadbać?
  • Sesje informacji zwrotnej między członkami zespołu
  • Plan działania – rozwijanie naszego grupowe potencjału

  Harmonogram wirtualnych warsztatów

  Diagnoza i prework
  • wywiad ze sponsorem projektu
  • diagnoza potrzeb uczestniczek i uczestników (ankieta i rozmowy)
  • prework dla uczestniczek i uczestników (materiał do obejrzenia, przeczytania, przesłuchania)
  Wirtualne warsztaty
  • czas trwania szkolenia: 2 warsztaty po 3,5 h
  • interaktywne metody pracy: dyskusje, czat, wirtualne tablice, ankiety, filmiki, case study, praca w podgrupach, narzędzia zewnętrzne (Mentimeter, Miro, Funretro)
  • wielkość grupy: do 12 osób
  Podsumowanie i follow up
  • materiały szkoleniowe dla uczestniczek i uczestników
  • dostęp do bazy wiedzy ETTA
  • rozmowa podsumowująca ze sponsorem projektu