Zarządzanie wirtualnymi / hybrydowymi zespołami

Kreowanie wizerunku wirtualnego lidera

Zarządzanie wirtualnym zespołem wymaga od lidera umiejętności budowania autorytetu oraz wywierania wpływu na odległość. Dodatkowym wyzwaniem jest zarządzanie wielokulturowym zespołem, którego pracownicy mają różne oczekiwania wobec szefa. Nad tym właśnie pracujemy podczas wirtualnych warsztatów ETTA.

Dla kogo jest to szkolenie?

Dla liderów i menedżerów, którzy zarządzają wirtualnymi, międzynarodowymi zespołami, i chcą świadomie pracować nad swoim wizerunkiem.

Skonsultuj szkolenie

  Cele / Czego nauczysz się na wirtualnym warsztacie
  • zrozumiesz jak postrzegany jest autorytet lidera w różnych kulturach (niski vs. wysoki dystans władzy),
  • dowiesz się jak zaprezentować się jako lider w wirtualnym środowisku, biorąc pod uwagę różne preferencje zespołów,
  • poznasz konkretne narzędzia i sprawdzone sposoby na budowanie autorytetu w świecie online,
  • zdobędziesz kompetencje pozwalające na wywieranie wpływu i zarządzanie rozproszonym zespołem.
  Zalety wirtualnych warsztatów
  • gwarancja interaktywnego uczestnictwa w szkoleniu z wykorzystaniem narzędzi angażowania uczestników,
  • półdniowe warsztaty umożliwiają elastyczną organizację dnia pracy,
  • budowanie relacji ze zdalnymi współpracownikami poprzez wspólne uczestnictwo w szkoleniu,
  • możliwość uczestniczenia w warsztacie z dowolnego miejsca, wystarczy dostęp do komputera.

  Program wirtualnych warsztatów

  Moduł I

  Autorytet lidera w wirtualnym zespole

  • Czym jest autorytet i jak go rozumiem w mojej roli?
  • Jak przekonania na temat roli lidera wpływają na moją pracę?
  • Środowisko online – co ułatwia, a co utrudnia w zakresie budowania „osobistej marki” lidera?
  • W jaki sposób autorytet rozumiany jest przez różnorodne środowiska i osoby?
  • Wysoki i niski dystans władzy w różnych kulturach a oczekiwania wobec lidera
  • Styl podejmowania decyzji – czy służy mojemu wizerunkowi w zróżnicowanym środowisku?
  • Zarządzanie zespołem zróżnicowanym wiekowo – podejście różnych pokoleń do roli lidera
  • Komunikacja, która służy mojemu wizerunkowi – jak ją budować w środowisku online?

  Moduł II

  Wizerunek lidera w organizacji

  • Mój wizerunek w ramach organizacji – co jest istotne dla mojej roli
  • Wpływanie na innych – co robić, aby mi służyło?
  • Jak wywierać wpływ w środowisku online – konkretne metody i narzędzia
  • O co zadbać, by interesariusze w globalnej organizacji liczyli się z nami
  • Podejście do spotkań i negocjacji – czego można oczekiwać od interesariuszy z różnych kultur?
  • Prezentowanie propozycji i rozwiązań – na co zwrócić uwagę w zróżnicowanym środowisku?
  • Poczucie humoru – czy i kiedy służy liderowi?
  • Budowanie mojego wizerunku w organizacji – indywidualny plan działań

  Harmonogram wirtualnych warsztatów

  Diagnoza i prework
  • wywiad ze sponsorem projektu
  • diagnoza potrzeb uczestniczek i uczestników (ankieta i rozmowy)
  • prework dla uczestniczek i uczestników (materiał do obejrzenia, przeczytania, przesłuchania)
  Wirtualne warsztaty
  • czas trwania szkolenia: 2 warsztaty po 3,5 h
  • interaktywne metody pracy: dyskusje, czat, wirtualne tablice, ankiety, filmiki, case study, praca w podgrupach, narzędzia zewnętrzne (Mentimeter, Miro, Funretro)
  • wielkość grupy: do 12 osób
  Podsumowanie i follow up
  • materiały szkoleniowe dla uczestniczek i uczestników
  • dostęp do bazy wiedzy ETTA
  • rozmowa podsumowująca ze sponsorem projektu