Human-Centred Leadership

Inkluzywny Lider

Skuteczny lider XXI wieku to ten, który nie tylko dba o wykonanie zadań przez zespół, ale także o poczucie włączenia każdego członka zespołu. Jakie kompetencje należy rozwijać, aby stać się inkluzywnym liderem? Na co inkluzywny lider potrafi się odważyć? W ETTA od lat wspieramy liderów w budowaniu zespołów, w których ludzie chcą pracować – sprawdź, w czym możemy wesprzeć Ciebie.

Dla kogo jest to szkolenie?

Dla specjalistów, Team Liderów, menedżerów, których inspiruje inkluzywne podejście do przywództwa i chcą rozwijać umiejętności budowania włączających zespołów.

Skonsultuj szkolenie

  Cele / Czego nauczysz się na wirtualnym warsztacie
  • zrozumiesz czym jest inkluzywne przywództwo i jak się przekłada na rozwiązywanie wyzwań związanych z zarządzaniem,
  • dowiesz się jakie są elementy i dobre praktyki włączającego przywództwa,
  • poznasz sposoby na rozwijanie kompetencji miękkich, budujących inkluzywnego lidera,
  • zdobędziesz okazję do zrewidowania własnego stylu przywództwa i zidentyfikowania obszarów do usprawnień.
  Zalety wirtualnych warsztatów
  • gwarancja interaktywnego uczestnictwa w szkoleniu z wykorzystaniem narzędzi angażowania uczestników,
  • półdniowe warsztaty umożliwiają elastyczną organizację dnia pracy,
  • budowanie relacji ze zdalnymi współpracownikami poprzez wspólne uczestnictwo w szkoleniu,
  • możliwość uczestniczenia w warsztacie z dowolnego miejsca, wystarczy dostęp do komputera.

  Program wirtualnych warsztatów

  Moduł I

  Inkluzywne przywództwo

  • Inkluzywne przywództwo – czym jest i dlaczego jest użyteczne w dzisiejszych czasach?
  • Przykłady i dobre praktyki – jak funkcjonują inkluzywni liderzy i ich zespoły?
  • Pracownik w organizacji promującą włączające przywództwo – przykłady efektywnych organizacji
  • Wyzwania – czemu nie wszyscy są włączającymi liderami? Czynniki osobiste, relacyjne i organizacyjne
  • Sześć obszarów inkluzywnego przywództwa
  • Samoświadomość – podstawa rozwoju lidera. Autodiagnoza mojego stylu przywództwa
  • Świadomość własnych ograniczeń i trudności – jakie są moje uprzedzenia? Jakimi stereotypami mogę się kierować?
  • Odwaga lidera – co to oznacza?

  Moduł II

   Inkluzywny lider w działaniu

  • Odwaga lidera – przykłady z obszaru pokory, wrażliwości i pokazywania nieperfekcyjnej strony
  • Modelowanie inkluzywnych zachowań w zespole
  • Rozwijanie ciekawości liderskiej – podejście żołnierza a podejście skauta
  • Wrażliwość na różnorodność – obszary, w których ludzie mogą różnić się od siebie i doświadczać odrzucenia
  • Zaangażowanie i odpowiedzialność – co pomaga w budowaniu tych postaw u siebie i w naszym zespole?
  • Expose lidera – metoda przedstawiania naszych zasad i rozwijania odpowiedzialności
  • Współpraca – jak zadbać o włączanie różnych osób do pracy hybrydowego zespołu?
  • Indywidualny plan działań – co zrobię, by rozwijać się jako inkluzywny lider?

  Harmonogram wirtualnych warsztatów

  Diagnoza i prework
  • wywiad ze sponsorem projektu
  • diagnoza potrzeb uczestniczek i uczestników (ankieta i rozmowy)
  • prework dla uczestniczek i uczestników (materiał do obejrzenia, przeczytania, przesłuchania)
  Wirtualne warsztaty
  • czas trwania szkolenia: 2 warsztaty po 3,5 h
  • interaktywne metody pracy: dyskusje, czat, wirtualne tablice, ankiety, filmiki, case study, praca w podgrupach, narzędzia zewnętrzne (Mentimeter, Miro, Funretro)
  • wielkość grupy: do 12 osób
  Podsumowanie i follow up
  • materiały szkoleniowe dla uczestniczek i uczestników
  • dostęp do bazy wiedzy ETTA
  • rozmowa podsumowująca ze sponsorem projektu