ETTA w Magazynie Coaching!

W najnowszym Magazynie Coaching możecie wypełnić Quiz przygotowany przez ETTA, i sprawdzić „Na ile gotowy jesteś rozpocząć pracę w międzynarodowym środowisku”.

Dodatkowo w artykule „Multi-kulti w korporacji” Monika Chutnik z ETTA wypowiada się na temat treningu relokacyjnego, który ma na celu przybliżenie pracownikowi oddelegowanemu do innego kraju realiów funkcjonowania w danej kulturze, m.in. zapoznanie go z kulturą pracy w danym kraju oraz uwrażliwienie na pewne różnice kulturowe pojawiające się w pracy i po pracy.

Trenerka międzykulturowa przybliża, że trening relokacyjny składa się z dwóch etapów. Pierwszy to adaptacja na poziomie  emocji, zachowań  i wiedzy, które zachowania są adekwatne. Drugi etap to konkretne informacje na temat danego kraju : w jaki sposób nawiązywać harmonijnie relacje w pracy i po pracy? Jakie tematy szczególnie często pojawiają się na rozmowie, a jakie są tabu? Czy szef zespołu to partner, czy nieosiągalny „szczebel wyżej”?  

Polecamy!

„Coaching”to pismo dla ludzi zainteresowanych samorozwojem, dla tych, którzy chcieliby świadomie pracować nad jakością swojego życia osobistego, rodzinnego, towarzyskiego i zawodowego.  Współpracuje z amerykańskim dwumiesięcznikiem „Psychology Today”. Misja: Twój rozwój – sukces – szczęście.