Trening miedzykulturowy jako element onboardingu – case study ETTA

-Zapobiegać jest lepiej niż leczyć – Powiedzieli, planując rozkład sił w nowo otwartym centrum serwisowym w północnej Polsce.

Kraje skandynawskie są cenione za ich międzykulturową świadomość, a sama firma udowodnia to dobrą renomą. Pracownicy mieli wspierać działania firmy w całej Europie w obszarach takich jak obsługa klienta, finanse, zaopatrzenie i IT.

Trening międzykulturowy jako element procesu wdrożenia

Cieszyliśmy się na myśl o udziale w rozwijaniu zupełnie nowego oddziału, drugiej największej jednostki tej firmy w Europie, zaraz po siedzibie głównej w Helsinkach.

Wszyscy nowi pracownicy otrzymali oprócz podstawowych treningów wprowadzających także pełnowymiarowe treningi międzykulturowe przygotowujące ich do efektywnej pracy w takim środowisku. Cały proces trwał kilka kwartałów.

Międzynarodowy zespół oparty na silnych fundamentach

Teraz, blisko 25% zatrudnionych osób na miejscu pochodzi z poza granic Polski, pracują oni całkowicie międzynarodowo. Nawet obecny CEO złożył gratulacje za tak szybki rozwój centrum i budowę silnego zespołu. Odnosząc się do własnych doświadczeń, mówił o ogromnej wartości tworzenia międzynarodowego środowiska pracy – a oni właśnie to zrobili, od razu na starcie.

Dla konsultantów, takich jak my, jest to najlepsza praktyka: zapobieganie jest o wiele, wiele lepsze niż interwencja w sytuacji kryzysowej. Wyposażanie ludzi w wiedzę, w jaki sposób podejść do ich wielokulturowych aktywnościom, pozawala zapobiec wielu niepotrzebnym problemom czy frustracjom.

 


 

Twój zespół rozpoczyna pracę z nowym Klientem pochodzącym z odmiennej kultury? Realizujecie międzynarodowe projekty? Chcecie podnieść swoją wiedzę i efektywność?

Sprawdź jak trening międzykulturowy może pomóc Waszej organizacji. Skontaktuj się z Aleksandrą Jarocińską, która odpowiada w ETTA za relacje z Klientami: aleksandra.jarocinska@ettaconsult.eu