Talenty Gallupa, czyli – Odkryj Twoje silne strony!

Zarządzanie pracownikami z Ukrainy szkolenie ETTA

Czym są talenty Gallupa i jak mogą Ci pomóc odkryć Twoje silne strony?

Nie osiąga się sukcesów swoimi wadami i słabościami.

Clifton’s StrentghsFinder

 

Znając swoje talenty nie zgubisz się z samym/ą sobą :

Agnieszka na myśl o tym, że ma jutro wstać do pracy, dostaje skrzydeł. Pełna energii, z niecierpliwością wręcz wypatruje kolejnego dnia. Tomek samą na myśl o pracy już jest przygnębiony. Co ich różni?

Prawdopodobnie Agnieszka ma okazję robić w pracy to, co ją uskrzydla. Prawdopodobnie zna też swoje silne strony, aktywnie sięga do nich w trakcie dnia, czerpiąc z tego tym większą radość i energię. Wieloletnie badania amerykańskiego Instytutu Gallupa wskazują, że najbardziej efektywne w pracy osoby są świadome swoich silnych stron i potrafią korzystać z nich w tym, czym się na co dzień zajmują. Jest to także esencja psychologii pozytywnej, która zachęca do koncentrowania się na zasobach, a nie na dysfunkcjach człowieka, zgodnie ze spostrzeżeniem, że nikt przecież nie osiąga sukcesów swoimi wadami i słabościami.

Czy sama diagnoza talentów wystarczy? Czy talenty to zawsze Twoje silne strony?

Diagnozowane przez StrenghtsFinder obszary talentów (określane w oryginale jako „themes”) to jednak jeszcze nie silne strony. Nieuświadomione, nieaktywowane czy niedoceniane, mogą stać się przysłowiowym złotem w kurniku (podpowiem że nie doceni go żadna kura). Diagnoza pozwala określić obszary potencjału, najbardziej naturalnego dla danej osoby trybu działania – a rozmowa feebackowa z konsultantem rozwojowym lub coachem pomoże przekuć talenty na silne strony, czyli znaleźć sposoby, jak na co dzień sięgać po zasoby, jakie przynoszą.

W diagnozie StrentghsFinder uwielbiam to, że nie typologizuje ludzi w prosty sposób. W  odróżnieniu od wielu narzędzi diagnostycznych jest daleka od wkładania w wąskie pudełka. Pięć podstawowych talentów, tzw. Signature Themes, nasz osobisty podpis, występuje w tysiącach kombinacji. Dzięki perspektywie talentów naprawdę czujemy się – i stajemy się wyjątkowi.

Talenty Gallupa – krótka charakterystyka

Jakiego rodzaju talenty diagnozuje StrentghsFinder? Poniżej pełna lista 34 talentów z krótkim opisem i nazwą w oryginale. Po więcej warto sięgnąć na stronę Instytutu Gallupa.

Osiąganie – Achiever

Osoby, które charakteryzuje Osiąganie, wydają się mieć niespożyte pokłady sił życiowych. Ciężko pracują, ponieważ czerpią satysfakcję z osiągania efektów swojej pracy.

Aktywator – Activator

Osoby z talentem Aktywator działają jak cyngiel, spust, migawka. Potrafią obrócić swoje myśli w czyn i spowodować, żeby także inni podjęli działanie.

Elastyczność – Adaptability

Osoby z cechą Elastyczności są w stanie odnaleźć się we wszelkiej zmieniającej się sytuacji. Potrafią „płynąć z prądem” i odkrywają przyszłość dzień po dniu.

Analityk – Analytical

Analitycy poszukują powodów i przyczyn. Potrafią rozpatrzyć i uwzględnić wszelkie czynniki, które mogą wywierać wpływ na daną sytuację.

Organizator – Arranger

Osoby, które wyróżnia cecha Organizatora, potrafią zagospodarować wszystkie elementy i zasoby tak, aby uzyskać ich łączną maksymalną użyteczność.

Pryncypialność – Belief

Dla osób, które wyróżnia cecha Pryncypialności, ważne są pewne fundamentalne i niezmienne zasady, z których wypływa określony cel ich życia.

Dowodzenie – Command

Osoby, które wyróżnia cecha Dowodzenia, zwykle łatwo zauważyć. Potrafią wywierać wpływ na innych, podejmować decyzje i przejąć kontrolę nad sytuacją.

Komunikatywność – Communication

Osobom, które wyróżnia cecha Komunikatywności, łatwo jest ubrać swoje myśli w słowa. Z ich perspektywy wszystko jest opowieścią. Są dobrymi rozmówcami, a często także mówcami.

Rywalizacja – Competition

Osoby, które wyróżnia cecha Rywalizacji, uwielbiają współzawodnictwo. Mierzą swój postęp miarą postępów innych osób i dążą do zajęcia pierwszego miejsca.

Współzależność – Connectedness

W przekonaniu osób, które wyróżnia cecha Współzależności, wszystko jest ze sobą wzajemnie powiązane. Coś takiego jak „zbiegi okoliczności” to raczej wynik splotu konkretnych czynników; każde zdarzenie ma swoją przyczynę.

Bezstronność – Consistency

W oczach osób, które wyróżnia cecha Bezstronności, wszyscy są równi i w związku z tym potrzebują być traktowani jednakowo. Osoby te trzymają się jasnych zasad, które pomagają im traktować każdą osobę możliwie obiektywnie.

Kontekst – Context

Osoby, które wyróżnia cecha Kontekstu, teraźniejszość widzą z perspektywy tego, co się już wcześniej zdarzyło. Znajomość historii pomaga im lepiej zrozumieć to, co dzieje się teraz.

Rozwaga – Deliberative

Osoby, które wyróżnia cecha Rozwagi, chcą podejmować dobrze przemyślane decyzje. Z tego powodu przed podjęciem decyzji lub dokonaniem wyboru prowadzą gruntowne rozważania, biorąc pod uwagę także to, co może pójść nie po ich myśli.

Rozwijanie Innych – Developer

Osobom, które wyróżnia cecha Rozwijania Innych, sprawia przyjemność rozpoznanie i rozwijanie potencjału, który tkwi w innych ludziach. Wszelkie oznaki postępów i rozwoju są dla nich źródłem ogromnej satysfakcji.

Dyscyplina – Discipline 

Osoby, które wyróżnia cecha Dyscypliny, nadają otoczeniu porządek tworząc struktury i harmonogramy, których same także konsekwentnie się trzymają. Wszystko wokół nich staje się ogarnięte i uporządkowane.

Empatia – Empathy

Osoby, które wyróżnia cecha Empatii, są w stanie wczuć się w odczucia i stany innych ludzi poprzez emocjonalne czy mentalne postawienie się w ich sytuacji.

Ukierunkowanie – Focus

Osoby, które wyróżnia cecha Ukierunkowania, potrafią skoncentrować się na obranym celu, korygując kierunek działań tak, aby nieodmiennie trzymać się na właściwym kursie.

Wizjoner – Futuristic

Dla osób, które wyróżnia cecha Wizjonera, przyszłość dzieje się już teraz. Są zainspirowane tym, co może się wydarzyć i swoją wizją potrafią także zainspirować innych.

Zgodność – Harmony

Osoby, które wyróżnia cecha Zgodności, poszukują obszarów które mogą połączyć ludzi we wspólnym działaniu. Zamiast konfliktów szukają porozumienia, które pozwoli wszystkim ruszyć dalej do przodu.

Odkrywczość – Ideation

Osoby, które wyróżnia cecha Odkrywczości, żyją szczególnie blisko świata idei, możliwości i pomysłów. Potrafią odkryć związki między zjawiskami lub wydarzeniami, które innym wydawałyby się całkowicie niepowiązane.

Integrator – Includer

Osoby, które wyróżnia cecha Integratora, starają się włączyć wszystkich do grupy. Są szczególnie wyczulone na tych, którzy mogliby zostać wykluczeni i dbają o to, żeby każdy był zaakceptowany.

Indywidualizacja – Individualisation

Osoby, które wyróżnia cecha Indywidualizacji, do każdego innego człowieka podchodzą jak do jedynej w swoim rodzaju i niepowtarzalnej osoby. Potrafią także zrozumieć w jaki sposób ludzie, którzy różnią się od siebie, mogą wspólnie efektywnie pracować.

Zbieranie – Input

Osoby, które wyróżnia cecha Zbierania, nie ustają w powiększaniu swojej kolekcji – wiedzy, dobrych praktyk, doświadczeń. W imponujący sposób zbierają i katalogują wszelkiego rodzaju informacje.

Intelekt – Intellection

Osoby, które wyróżnia cecha Intelektu, są niezwykle aktywne umysłowo. Sprawia im przyjemność wnikanie w istotę rzeczy i wysoko cenią sobie dyskusje intelektualne.

Uczenie się – Learner

Osoby, które wyróżnia cecha Uczenia Się, czerpią przyjemność z poznawania i odkrywania nowych rzeczy, a sam proces uczenia się jest dla nich ważniejszy niż jego końcowy rezultat. Mają silną potrzebę doskonalenia siebie.

Maksymalista – Maximiser

Osoby, które wyróżnia cecha Maksymalisty, potrafią przekształcić coś, co jest już dobre w coś, co stanie się doskonałe. Doceniają atuty swoje i innych i w swojej pracy chcą koncentrować się na tym, co działa, po to, żeby dalej to rozwijać.

Optymista – Positivity

Entuzjazm osób, które wyróżnia cecha Optymisty, potrafi być zaraźliwy. Są pełne nadziei  i wiary w pozytywny obrót wydarzeń.

Bliskość – Relator

Dla osób, które wyróżnia cecha Bliskości, ważne są bliskie i trwałe relacje z innymi. Praca z przyjaciółmi nad osiągnięciem jakiegoś wspólnego celu jest dla nich źródłem ogromnej satysfakcji.

Odpowiedzialność – Responsibility

Dla osób, które wyróżnia cecha Odpowiedzialności, ważne są uczciwość i lojalność. Czują się wewnętrznie odpowiedzialne za to, co zadeklarowały się zrobić.

Naprawianie – Restorative

Osoby, które wyróżnia cecha Naprawiania, czerpią energię z dostrzegania i naprawiania tego, co nie działa – relacji w zespole, konfliktów, sytuacji życiowych, ale także przedmiotów. Dobrze radzą sobie z problemami.

Wiara w Siebie – Self-Assurance

Osoby, które wyróżnia cecha Wiary w Siebie, wierzą w to, że kroczą w życiu właściwą ścieżką. Posiadają wewnętrzny kompas, który gwarantuje im poczucie, że podejmują właściwe decyzje.

Poważanie – Significance

Osoby, które wyróżnia cecha Poważania, chcą być rozpoznane za wkład, jaki wnoszą w otoczenie. Są niezależne i pragną, aby inni ludzie traktowali je z dużym szacunkiem.

Strateg – Strategic

Osoby, które wyróżnia cecha Stratega, tworzą scenariusze i opcje zdarzeń, do których z góry opracowują alternatywne sposoby działania. W pojawiających się sytuacjach potrafią dostrzec znaczące elementy i schematy.

CZAR – Ciągłe Zdobywanie Aprobaty Rozmówcy – WOO Winning Others Over

Osoby, które wyróżnia cecha CZAR-u, uwielbiają poznawać nowe osoby i pozyskiwać ich aprobatę. Czerpią satysfakcję ze stawiania pierwszych kroków w relacji z drugim człowiekiem.

Odkryj i wykorzystaj swoje silne strony

Diagnoza talentów może być wykorzystywana zarówno w pracy indywidualnej (coaching, mentoring, sponsoring), projektach rozwojowych, rekrutacyjnych czy też szkoleniach związanych z wykorzystywaniem potencjału różnorodności w zespole czy też całej organizacji.

Możliwości jest wiele – jeżeli zastanawiasz się nad tym, jak talenty Gallupa wykorzystać najlepiej u siebie – skontaktuj się z nami!

 


W ETTA możesz zamówić szkolenie Mocne strony zespołu – talenty Gallupa, które pomoże pracownikom Twojego zespołu lepiej zrozumieć zarówno swoje indywidualne talenty, jak i to, w jaki sposób uzupełniają się one w zespole.