WEBINAR: Feedback w różnych kulturach

49.00 

Nagranie webinaru, który odbył się na żywo 20 sierpnia 2020 r. i był prowadzony przez Katarzynę Romanowicz.

Webinar skierowany jest do menedżerów i Team Liderów międzynarodowych zespołów oraz osób pracujących w rozproszonych zespołach z zagranicznymi partnerami. Oprócz treści merytorycznych na końcu nagrania znajdziesz sesję pytań i odpowiedzi.

Kupując webinar otrzymujesz bezterminowy dostęp do nagrania, prezentację oraz notatkę graficzną.


 

Czego dowiesz się po obejrzeniu webinaru?

? Feedback a mówienie wprost – dwa różne wymiary kultury

? Przyjmowanie feedbacku: „cios między oczy” albo zawoalowany komunikat – z czym jest nam łatwiej, z czym trudniej?

?‍♀️ Zachowanie twarzy – w jakich kulturach jest szczególnie ważne i jak wpływa na sposób udzielania feedbacku?

? Praktyczne wskazówki – jak radzić sobie z feedbackiem w wielokulturowym, wirtualnym środowisku (treść, kanał, forma)

 

Webinar prowadziła Katarzyna Romanowicz, która na co dzień wspiera w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych tych, którzy często preferują kontakt wirtualny: inżynierów i pracowników IT, dlatego świat wirtualny i wyzwania z nim związane są jej dobrze znane. Ponadto współpracuje z rozproszonymi zespołami jako ich lider lub współpracownik od 2005 roku.

Opis

WEBINAR: Feedback w różnych kulturach – jak go przyjmować i udzielać

 

Czego dowiesz się po obejrzeniu webinaru?

? Feedback a mówienie wprost – dwa różne wymiary kultury

? Przyjmowanie feedbacku: „cios między oczy” albo zawoalowany komunikat – z czym jest nam łatwiej, z czym trudniej?

?‍♀️ Zachowanie twarzy – w jakich kulturach jest szczególnie ważne i jak wpływa na sposób udzielania feedbacku?

? Praktyczne wskazówki – jak radzić sobie z feedbackiem w wielokulturowym, wirtualnym środowisku (treść, kanał, forma)