Narzędzie Diversity Icebreaker® dostępne w polskiej wersji językowej!

Narzędzie Diversity Icebreaker® (DI) jest oparte na kwestionariuszu mierzącym preferencje dla komunikacji, interakcji i różnych stylów rozwiązywania problemów. Uczestnicy szkolenia najpierw rozwiązują kwestionariusz, który dzieli ich na trzy grupy: Niebieską (zorientowani na zadania),Czerwoną (zorientowani na relacje) i Zieloną(zorientowani na zmianę). Następnie, podczas pracy w grupach, uczestnicy określają wspólne dla nich znaczenie poszczególnych kolorów i przy pomocy trenera uczą się je stosować w konkretnym kontekście organizacji. Formuła kładzie nacisk na zaangażowanie uczestników w dialog i proces konstrukcji kategorii społecznych, poprzez dużą dynamikę umożliwia szybkie nawiązywanie relacji, wymianę opinii, dzięki czemu DI skutecznie usprawnia komunikację w grupie, podnosi samoświadomość oraz akceptację różnorodności, co przekłada się na usprawnienie komunikacji i współpracy w  różnorodnych grupach oraz zwiększoną kreatywność i  efektywność pracy.

Metoda jest łatwa w stosowaniu przez konsultantów, intuicyjnie rozumiana przez uczestników i naukowo udokumentowana. Klasyczne szkolenie DI trwa od 1 do 1,5 godziny i jest stosowane w grupach od 9 do 150 uczestników. Formułę da się dostosować do kontekstu i daje ona możliwość poprowadzenia procesów po szkoleniu w wielu różnych kierunkach.  

Zastosowanie trzech kategorii: czerwonej, niebieskiej, zielonej, ma na celu wskazanie odmienności między ludźmi w pozytywnym aspekcie i prowadzi do docenienia różnic. Warsztat kształtuje pozytywny proces zdobywania wiedzy, w trakcie którego:

 • zdobywamy wiedzę o tym co charakteryzuje ludzi o innych niż własna preferencja
 • uzyskujemy wskazówki na temat tego, jak lepiej wchodzić w interakcji z innymi
 • sporządzamy własny profil na podstawie wyników kwestionariusza
 • mamy możliwość porównania własnego profilu z innymi osobami.

Narzędzie Diversity Icebreaker® ma szerokie zastosowanie służy m.in.:

 • Usprawnianiu komunikacji
 • Rozwijaniu zespołu
 • Poprawie jakości interakcji
 • Tworzeniu grup projektowych
 • Rozwijaniu samoświadomości
 • Nawiązywania dialogu w grupie
 • Rozwiązywania konfliktów
 • Wspólnej refleksji
 • Wprowadzania kultury różnorodności
 • Integracji grup.

Szczególnie wykorzystywane jest do:

Inicjowania współpracy grup i zespołów „Kick-off”.

Szkolenie z wykorzystaniem DI jest dla uczestników niezapomnianym przeżyciem, które poprzez humor, rozbudzenie ciekawości, samoświadomość, oraz klimat uczestnictwa, jest doskonałym narzędziem do inicjowania projektów, konferencji i szkoleń.

Komunikacji i rozwijania konfliktów.

Warsztat pomaga uczestnikom zrozumieć różne sposoby przekazywania i interpretowania komunikatów. Sprawna komunikacja pomaga rozwiązywać konflikty. Pozytywne doświadczenie związane z warsztatem pozwala uczestnikom oczekiwać, że dzielenie się  własnym punktem widzenia spotka się z akceptacją innych.

Budowania zespołu i zarządzania projektem.

Atmosfera otwartości i poczucia bezpieczeństwa towarzysząca szkoleniu, zachęca uczestników do przybrania pozytywnej postawy w stosunku do różnorodności. Usprawnia to współpracę i podnosi innowacyjność. Liderzy otwarci na różnorodność mogą wykorzystać różnice w preferencjach i punktach widzenia współpracowników na korzyść zespołu.

Treningu międzykulturowego i zarządzania różnorodnością.

Narzędzie jest często używane w celu głębszego zrozumienia i wyzwań związanych z  podobieństwem  i różnicami międzykulturowymi.

Rozumienia samego siebie.

Kwestionariusz pozwala na lepsze rozumienie własnych preferencji dla komunikacji i  sposobów rozwiązywania problemów.

Rozwiązanie zostało stworzone w 1995 roku przez Bjorna Z. Ekelmunda z Norwegii. Narzędzie „Lodołamacza różnorodności” istnieje już w 19 wersjach językowych (m.in.; angielskiej, polskiej, niemieckiej, włoskiej, hiszpańskiej, francuskiej, rosyjskiej, japońskiej, chińskiej, arabskiej) i z powodzeniem stosowane jest przez międzynarodowe firmy, uczelnie i  organizacje na świecie, szczególnie w krajach skandynawskich.

Z DI korzystają m.in.: Danske Bank, Det Norske Veritas, ING Group, Maersk, Grupo Santander, Siemens, Skanska, Statkraft, Statoil i wile innych firm i organizacji.

Uwaga:

 • DI to nie test osobowości czy metoda selekcji – jest narzędziem dającym podstawę do dialogu na temat preferencji i stylów komunikacji.
 • Każda osoba posiada preferencje w zakresie wszystkich trzech kolorów, ale rozwinięte w różnym stopniu. W zależności od sytuacji, każdy może przyjąć Czerwoną, Niebieską lub Zieloną perspektywę.
 • Kolory symbolizują preferencje, a nie kompetencje.
 • Preferencja dla jednego koloru nie powinna być użyta w celu kategoryzacji, która ograniczałaby czyjąś swobodę działania.

Więcej informacji o możliwościach zastosowania narzędzia znajduje się na stronie Diversity Icebreaker®. Osoby zainteresowane narzędziem zapraszamy do kontaktu z ETTA.

* Zespół ETTA miał możliwość testować narzędzie podczas warsztatów z jegotwórcą Bjornem Z. Ekelmundem. Relacja z warsztatów dostępna tu.