Zarządzanie wirtualnymi / hybrydowymi zespołami

Angażujące spotkania online

Prowadzenie spotkań online stało się naszą nową normalnością – niezależnie od tego, czy pracujemy z domu, czy z biura. Spotkania z rozrzuconym po całym świecie z zespołem, calle z klientami, rozmowy one to one lidera z pracownikami. Na wirtualnym warsztacie ETTA pokazujemy, jak dobrze zorganizować i poprowadzić każde z nich.

Dla kogo jest to szkolenie?

Dla liderów i menedżerów, specjalistów i członków wirtualnych / hybrydowych zespołów, którzy chcą podnieść swoje kompetencje w obszarze prowadzenia spotkań online.

Skonsultuj szkolenie

    Cele / Czego nauczysz się na wirtualnym warsztacie
    • zrozumiesz podstawowe elementy odróżniające spotkania online od spotkań stacjonarnych,
    • dowiesz się jak przygotowywać się do wirtualnych spotkań oraz jak je prowadzić, żeby osiągnąć założone cele,
    • poznasz konkretne narzędzia i sprawdzone platformy stosowane do prowadzenia spotkań online,
    • zdobędziesz kompetencje pozwalające na swobodne prowadzenie różnych typów spotkań online.
    Zalety wirtualnych warsztatów
    • gwarancja interaktywnego uczestnictwa w szkoleniu z wykorzystaniem narzędzi angażowania uczestników,
    • półdniowe warsztaty umożliwiają elastyczną organizację dnia pracy,
    • budowanie relacji ze zdalnymi współpracownikami poprzez wspólne uczestnictwo w szkoleniu,
    • możliwość uczestniczenia w warsztacie z dowolnego miejsca, wystarczy dostęp do komputera.

    Program wirtualnych warsztatów

    Moduł I

    Angażujące spotkania online – podstawy

    • Dlaczego spotkania online nie zawsze są efektywne?
    • Badania dotyczące skuteczności spotkań online
    • Przygotowanie spotkań online – najważniejsze elementy
    • Prowadzenie spotkania – aspekty relacyjne i techniczne
    •  Kilka prawd o skupianiu uwagi w świecie online – jak utrzymać uwagę uczestników?
    • Facylitacja spotkania: jak zacząć, jak zarządzać grupą, jaki styl facylitacji przyjąć?
    •  Przegląd narzędzi pomocnych w prowadzeniu spotkania online
    • Wirtualne tablice – jak z nimi pracować, by budować zaangażowanie uczestników?

    Moduł II

    Spotkania online – szersza perspektywa

    • Wybrane formy spotkań – najczęstsze wyzwania
    • Jak przygotować daną formę spotkania, aby zwiększyć jego efektywność i zapobiec wyzwaniom
    • Radzenie sobie z wyzwaniami – co robić w trudnych sytuacjach na spotkaniach
    • Interesariusze – jak ich włączyć do dyskusji? Jak sprawić, by różni uczestnicy byli bardziej zaangażowani?
    • Jak zgrać różne punkty widzenia na spotkaniu? Sposoby synchroniczne i asynchroniczne
    • Zwinność na spotkaniach – jak zastosować tryb zwinnego myślenia na spotkaniach?
    • Zamykanie spotkania – co zrobić, żeby każdy uczestnik wiedział co i dlaczego ma robić
    • Czy naprawdę potrzebujemy tych wszystkich spotkań? Wprowadzenie do komunikacji asynchronicznej

    Harmonogram wirtualnych warsztatów

    Diagnoza i prework
    • wywiad ze sponsorem projektu
    • diagnoza potrzeb uczestniczek i uczestników (ankieta i rozmowy)
    • prework dla uczestniczek i uczestników (materiał do obejrzenia, przeczytania, przesłuchania)
    Wirtualne warsztaty
    • czas trwania szkolenia: 2 warsztaty po 3,5 h
    • interaktywne metody pracy: dyskusje, czat, wirtualne tablice, ankiety, filmiki, case study, praca w podgrupach, narzędzia zewnętrzne (Mentimeter, Miro, Funretro)
    • wielkość grupy: do 12 osób
    Podsumowanie i follow up
    • materiały szkoleniowe dla uczestniczek i uczestników
    • dostęp do bazy wiedzy ETTA
    • rozmowa podsumowująca ze sponsorem projektu