Współpraca i komunikacja międzykulturowa

Zarządzanie międzykulturowym zespołem

Naucz się pracować ponad granicami! Spraw by międzykulturowa komunikacja stała się Twoją codzienną przyjemnością i inspirującym wyzwaniem, a międzynarodowa współpraca była przyjazna i efektywna. Od kilkunastu lat kształcimy globalnych liderów, zdobądź z ETTA kompetencje przyszłości!

Dla kogo jest to szkolenie?

Dla liderów i menedżerów, którzy zarządzają międzykulturowymi zespołami i chcą podnieść swoje kompetencje w tym obszarze.

Skonsultuj szkolenie

  Cele / Czego nauczysz się na wirtualnym warsztacie
  • w jaki sposób dostosowywać komunikację do pracowników z różnych kultur,
  • jak budować autorytet lidera w międzynarodowym zespole,
  • czy i jak angażować pracowników w proces podejmowania decyzji,
  • czym jest dystans władzy, czyli jak postrzegana jest rola lidera w różnych kulturach.
  Zalety wirtualnych warsztatów
  • gwarancja interaktywnego uczestnictwa w szkoleniu z wykorzystaniem narzędzi angażowania uczestników,
  • półdniowe warsztaty umożliwiają elastyczną organizację dnia pracy,
  • budowanie relacji ze zdalnymi współpracownikami poprzez wspólne uczestnictwo w szkoleniu,
  • możliwość uczestniczenia w warsztacie z dowolnego miejsca, wystarczy dostęp do komputera.

  Program wirtualnych warsztatów

  Moduł I

  Lider międzykulturowego zespołu – rola i oczekiwania

  • Kultura pochodzenia – jak może wpływać na zachowanie lidera?
  • Moja własna kompetencja międzykulturowa – co sprawia, że jestem skuteczny/a jako lider międzynarodowego zespołu?
  • Potencjalne stereotypy i uprzedzenia w międzykulturowym zespole – skąd się biorą i jak nimi zarządzać?
  • Czego oczekuje się od lidera w różnych kulturach?
  • Dystans władzy – podejście do hierarchii w różnych kulturach
  • Jak najlepiej budować swój autorytet w międzynarodowym zespole
  • Konfrontowanie się z szefem – czy i jak się to robi w różnych kulturach
  • Co zrobić, by pracownicy otwarcie podchodzili do mojej roli jako szefa

  Moduł II

  Zaufanie i komunikacja z moim międzykulturowym zespołem

  • Kokosy i brzoskwinie, kultury zaufania i nieufności – jak zbudować dobre relacje
  • Punktualność czy elastyczność – jakie podejście do czasu jest oczekiwane w wybranych kulturach
  • Podejście do pracy zespołowej i procesu podejmowania decyzji – kiedy i jak angażować pracowników?
  • Określanie oczekiwań – expose lidera jako skuteczny sposób pracy z pracownikami z różnych kultur
  • E-maile, rozmowy, słowo pisane – na czym opierać naszą komunikację
  • Komunikacja wysoko- i niskokontekstowa – jak czytać między wierszami lub komunikować się tak, by nikogo nie obrazić
  • Kulturowe wymiary komunikacji: bezpośredni i pośredni feedback, asertywność, podejście do konfliktu
  • Jak mówić, by zostać wysłuchanym – preferowane sposoby prezentowania rozwiązań w różnych kulturach

  Harmonogram wirtualnych warsztatów

  Diagnoza i prework
  • wywiad ze sponsorem projektu
  • diagnoza potrzeb uczestniczek i uczestników (ankieta i rozmowy)
  • prework dla uczestniczek i uczestników (materiał do obejrzenia, przeczytania, przesłuchania)
  Wirtualne warsztaty
  • czas trwania szkolenia: 2 warsztaty po 3,5 h
  • interaktywne metody pracy: dyskusje, czat, wirtualne tablice, ankiety, filmiki, case study, praca w podgrupach, narzędzia zewnętrzne (Mentimeter, Miro, Funretro)
  • wielkość grupy: do 12 osób
  Podsumowanie i follow up
  • materiały szkoleniowe dla uczestniczek i uczestników
  • dostęp do bazy wiedzy ETTA
  • rozmowa podsumowująca ze sponsorem projektu