WEBINAR: Szef czy zespół – od kogo zależą decyzje w różnych kulturach

49.00 

Nagranie webinaru Szef czy zespół – od kogo zależą decyzje w różnych kulturach, który odbył się na żywo 8 lipca 2020 r. i był prowadzony przez Katarzynę Romanowicz.

Webinar skierowany jest do menedżerów i Team Liderów międzynarodowych zespołów oraz osób pracujących w rozproszonych zespołach z zagranicznymi partnerami. Oprócz treści merytorycznych na końcu nagrania znajdziesz sesję pytań i odpowiedzi.

Kupując webinar otrzymujesz bezterminowy dostęp do nagrania, prezentację oraz notatkę graficzną.


Czego dowiesz się po obejrzeniu webinaru?

? Jakie podejście do podejmowania decyzji jest uważane za konstruktywne w różnych kulturach – kolektywnie czy  jednoosobowo?

? Decyzja wiążąca czy propozycja do zmiany? Kiedy decyzja jest ostateczna?

?  Zachowania konstruktywne na różnych etapach podejmowania decyzji

?  Co może nas drażnić w tym procesie w kulturach, które mają inaczej niż nasza? Jak sobie z tym radzić?


Webinar przeprowadziła Katarzyna Romanowicz, która na co dzień wspiera w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych tych, którzy często preferują kontakt wirtualny: inżynierów i pracowników IT, dlatego świat wirtualny i wyzwania z nim związane są jej dobrze znane. Ponadto współpracuje z rozproszonymi zespołami jako ich lider lub współpracownik od 2005 roku.


 

Opis