Human-Centred Leadership

Zarządzanie pokoleniami

W organizacjach, w zespołach, spotykają się aktualnie przedstawiciele 4 pokoleń. Zróżnicowane oczekiwania i styl życia mogą budzić sporo napięć, zarówno między członkami zespołu, jak i w dostosowaniu sposobów zarządzania do potrzeb poszczególnych osób. W ETTA pomagamy liderom zrozumieć te różnice i zmodyfikować swój styl zarządzania tak, by współpraca międzypokoleniowa stała się przyjemnością.

Dla kogo jest to szkolenie?

Dla Team Liderów, menedżerów zespołów międzypokoleniowych, którzy chcieliby podnieść swoje kompetencje w zarządzaniu takimi zespołami i poczuć się pewniej w kontaktach z pracownikami z innego pokolenia niż ich własne.

Skonsultuj szkolenie

  Cele / Czego nauczysz się na wirtualnym warsztacie
  • dowiesz się, czym są pokolenia i w jaki sposób doświadczenia pokoleniowe mogą wpływać na zachowania w pracy,
  • zrozumiesz zróżnicowane podejście przedstawicieli różnych pokoleń do autorytetu, pracy, zaangażowania,
  • poznasz konkretne sposoby na efektywne zarządzanie międzypokoleniowym zespołem,
  • przećwiczysz metody efektywnej komunikacji z osobami z innych pokoleń niż Twoje.
  Zalety wirtualnych warsztatów
  • gwarancja interaktywnego uczestnictwa w szkoleniu z wykorzystaniem narzędzi angażowania uczestników,
  • półdniowe warsztaty umożliwiają elastyczną organizację dnia pracy,
  • budowanie relacji ze zdalnymi współpracownikami poprzez wspólne uczestnictwo w szkoleniu,
  • możliwość uczestniczenia w warsztacie z dowolnego miejsca, wystarczy dostęp do komputera.

  Program wirtualnych warsztatów

  Moduł I

  Różne pokolenia w organizacji

  • Zarządzanie międzypokoleniowe jako element zarządzania różnorodnością – jak wpisuje się w kulturę organizacji?
  • Co to są pokolenia i skąd biorą się różnice międzypokoleniowe?
  • Pokolenia w organizacjach: Baby Boomers, X, Y, Z:
  • Zakres rocznikowy, doświadczenia formujące i wartości poszczególnych pokoleń – jaki wpływ mogą mieć na zachowania w pracy?
  • Co może szczególnie motywować przedstawicieli danego pokolenia? Podejście oparte na potrzebach
  • Współpraca z osobami z różnych pokoleń – obszary komfortu i obszary trudności
  • Jak powstają uprzedzenia wobec osób z innych pokoleń i jak je identyfikować?
  • Jak poprawiać jakość współpracy z osobami z innego pokolenia niż moje?

  Moduł II

  Międzypokoleniowy zespół

  • Menedżer, lider, dobry kolega – co to oznacza dla poszczególnych pokoleń? Jak zarządzać osobami z różnych pokoleń?
  • Obszary i źródła autorytetu lidera
  • Budowanie autorytetu – na co położyć nacisk we współpracy z różnorodnymi osobami?
  • Metoda 5A – budowanie porozumienia z osobami różniącymi się od nas
  • Jak zadbać o współpracę w zespole międzypokoleniowym? Dobre praktyki z wybranych organizacji
  • Intermentoring – wykorzystanie potencjału różnych pokoleń
  • Pokolenie Z – na czym polega wyzwanie? Co wnoszą do zespołów przedstawiciele tego pokolenia?
  • Co dalej – czyli przewidywane trendy w pracy w związku ze zmianami pokoleniowymi.

  Harmonogram wirtualnych warsztatów

  Diagnoza i prework
  • wywiad ze sponsorem projektu
  • diagnoza potrzeb uczestniczek i uczestników (ankieta i rozmowy)
  • prework dla uczestniczek i uczestników (materiał do obejrzenia, przeczytania, przesłuchania)
  Wirtualne warsztaty
  • czas trwania szkolenia: 2 warsztaty po 3,5 h
  • interaktywne metody pracy: dyskusje, czat, wirtualne tablice, ankiety, filmiki, case study, praca w podgrupach, narzędzia zewnętrzne (Mentimeter, Miro, Funretro)
  • wielkość grupy: do 12 osób
  Podsumowanie i follow up
  • materiały szkoleniowe dla uczestniczek i uczestników
  • dostęp do bazy wiedzy ETTA
  • rozmowa podsumowująca ze sponsorem projektu